Darlith Goffa Dafydd Orwig

19:30, 5 Mehefin 2023

Am ddim

“Breuddwyd Bardd-Chwarelwr o Ddyffryn Ogwen” gan Dr Gwen Angharad Gruffudd.

Trefnwyd gan Wassnaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd gyda chydweithrediaf Partneriaeth Ogwen.