Eglwys Wyllt – Gŵyl Gwenllian

18:00, 11 Mehefin

Pererindod bach wedi’i arwain gan y Parchedig Sara Roberts o Ffynnon Gerlan i Ffynnon Llanllechid.