Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

10:30, 4 Mawrth 2023

Oeolion £4.00, Plant £1.00, Aelodau Côr/Parti £1.00

Dewch i Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf ddydd Sadwrn 4 Mawrth 2023 yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-arth. Mae’r Adran Gyfyngedig ar gyfer plant sy’n mynychu ysgolion Bro Teifi, Llanllwni, Talgarreg ac aelodau Ysgolion Sul y Plwyf yn dechrau am 10:30. 

Mae’r Adran Agored yn dechrau tua 1:30. Dewch i fwynhau amrywiaeth o gystadlaethau gan unigolion talentog. Cewch chi groeso twymgalon. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Margaret Bowen wernmacwydd@btinternet.com