Ffair Nadolig

02:00, 25 Tachwedd 2023

£1 Plant am ddim

Cynhelir Ffair Nadolig Capel Bwlchgwynt ar ddydd Sadwrn, 25 Tachwedd am 2.00 o’r gloch yn y Neuadd Goffa.  Llywydd y prynhawn fydd Mrs. Eleri Jones (Derlwyn gynt) Pris mynediad £1, plant am ddim.  Croeso gynnes i bawb