Ffenast Siop

19:30, 21 Medi 2023

£15 / £13

‘Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.’

Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos.

Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn – mi gewch chi’r cyfan.

Ymunwch â ni ar y daith arbennig hon, ac mae croeso i bawb, achos nid mater i ferched yn unig ydi’r menopos.

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws mewn cyd-weithrediad â Galeri, Caernarfon.

Canllaw Oed 14+. Defnydd o Iaith gref a chyfeiriadau at themâu all beri loes.