Gig I’r G.I.G

19:30, 11 Rhagfyr 2023

£10 | £8 | £6

Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75. Ond caiff y criw eu herio gan ddrygioni, cynllwynio a deallusrwydd artiffisial ac ambell i daten!