Groto Siôn Corn

17:00, 6 Rhagfyr 2023

£1 y plentyn | per child

Noson Fictoraidd Castell Newydd Emlyn:

Dewch i Gastell Newydd Emlyn ar ôl 4 yh ar nos Fercher 6ed o Ragfyr ar gyfer Noson Fictoraidd. Bydd siopa hwyr a stondinau, nifer o weithgareddau a Groto Siôn Corn yn nhŵr y cloc rhwng 5 a 7.30 yh. Am fanylion cysylltwch ar nia@mgsg.cymru