Mae Siambr Fasnach Llanbed yn cynnal yr Ŵyl Fwyd ar y 29ain o Fehefin 2023, ac rydym yn awyddus i greu gŵyl fwyd groesawgar a phleserus i bawb.