Marchnad Lleu

09:30, 16 Rhagfyr 2023

Marchnad Nadolig yn cynnwys nifer fawr o stondinau o bob math; canu carolau hefo Seindorf Arian Dyffryn Nantlle; cyfle i wneud torch Dolig a chyfle i gymdeithasu dros banad neu ginio blasus yng Nghaffi Tylluan. Croeso cynnes i bawb.