Marchnad Nadolig y Felinheli

15:00, 17 Rhagfyr 2023

£3 i oedolion, am ddim i blant

Dewch i Farchnad Nadolig y Felinheli yn Neuadd Goffa’r pentra. 

  • Stondinau yn cynnwys gemwaith, bwyd a diod, ac anrhegion
  • Cerddoriaeth gan fand pres
  • Siôn Corn i’r plant
  • Gwin cynnes a mins pei

Tocynnau’n £3 i oedolion ac am ddim i blant.