Noson Cawl a Chân yng nghwmni Côr Pam Lai

19:30, 3 Mawrth 2023

£15.00

✨03/03/2023✨

NOSON GYMDEITHASOL CAWL A CHÂN YNG NGHWMNI CÔR PAM LAI o dan nawdd ein Llywyddion

⏰ 7:30yh

📍Clwb Rygbi Llambed

Elw tuag at Gymdeithas Amaethyddol Llambed

Tocyn: £15.

Cysylltwch â Gwen, Eira neu Carys am docyn.