Noson Gwis gyda Eilir Jones

20:00, 5 Rhagfyr 2023

£4 neu £5 y tîm

Menter Gymraeg Rhuddlan yn cyflwyno:

Noson Gwis dwyieithog yn Nhafarn y Castell, Rhuddlan.

Nos Fawrth 5ed o Ragfyr, 8pm.

Cwisfeistr: y digrifwr Eilir Jones

Cost: £4 neu £5 y tîm (yn ddibynnol sawl person sydd yn y tîm!)

Gwobrau da a raffl ar gael.

Addas i bawb – Cymry Cymraeg, dysgwyr a phobl sydd ddim yn siarad yr iaith