Penwythnos Gerdded Llandysul a Phont-Tyweli

22 Medi 2023 – 24 Medi 2023

gyda Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli

Dydd Gwener, Medi 22ain, 5.45yp

1. Afon, Ffordd a Rheilffordd – taith gerdded hanes dywys o amgylch Pont-Tyweli gyda Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a’r Fro

Dydd Sadwrn, Medi 23ain

2. Taith antur anifail i blant.

3. Taith Tregroes a Cwm Cerdin gyda Cymdeithas Edward Llwyd

Mae croeso mawr i bawb i ymuno â ni am BBQ a Bingo yn Y Porth am 7yh.

Dydd Sul, Medi 24ain, 10yb

4. Dyffryn Gwyddil: ffin plwyf hynafol.

5. Coetir, bryngaer o’r Oes Haearn, Trobwynt, ac Afon

Mae’r teithiau cerdded yn costio £4 y person am bob taith sydd wedi archebu ymlaen llaw neu £5 ar y diwrnod. Ni chodir tâl ar gyfer plant dan 16. Mae pris y teithiau cerdded yn cwmpasu pob gweinyddiaeth a chludiant yn ôl yr angen. Y dyddiad cau ar gyfer archebion yw 15 Mis Medi.  Gweler y wefan am fanylion llawn.

Diolch am gefnogaeth oddiwrth yr wirfoddolwyr Croeso i Gerddwyr,  Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf a Thrafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi.