Plygain Llety Arall

19:00, 21 Rhagfyr 2023

£5.00

Plygain yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys, Elidir Glyn a Gethin Griffiths.

Tocynnau ar werth yn siopau Palas Print a Na Nog.

Dewch â’ch diodydd eich hunain os gwelwch yn dda.