Plygain traddodiadol yng Nghapel y Coleg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbed.

Bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn yn Yr Hedyn Mwstard.

Dewch yn llu – bydd croeso cynnes iawn i bawb.