Te Prynhawn Nadoligaidd

14:00, 5 Rhagfyr 2023

£14.50 y person

Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Big Pit.

Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus. Cymerwch gam i’r gorffennol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hanesyddol yr Amgueddfa! Mwynhewch ddetholiad tymhorol o frechdanau cartref, danteithion sawrus a chacennau, gyda phaned o de Welsh Brew neu goffi ffres.

Gwybodaeth Ychwanegol:

  • Cost y te prynhawn yw £14.50pp. Sicrhewch eich bod yn archebu tocyn ar gyfer pob aelod o’ch grŵp.
  • Oherwydd y galw, mae angen tablau yn ôl erbyn diwedd amser eich sesiwn, diolch. 
  • Mae opsiynau heb glwten a fegan ar gael. Rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol yn y bocs isod.