Rebel With a Cause: Exploring the Political Archive of Ann Clwyd

17:00, 23 Mawrth 2023

Y fenyw gyntaf i gynrychioli etholaeth o’r Cymoedd yn y Senedd, mae Ann Clwyd wedi treulio mwy na thri degawd yng nghoridorau grym, yn tystio i ddigwyddiadau gwleidyddol allweddol y cyfnod modern, o streic y glowyr, i Ryfel Irac a refferendwm yr UE.
Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle unigryw i glywed Ann yn sôn am ei gyrfa ryfeddol ac i ddysgu mwy am y casgliad archifol y mae wedi’i roi i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.
Digwyddiad mewn partneriaeth ag Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth.
Mae’r digwyddiad yma drwy gyfrwng y Saesneg.