‘Selection Ball’ Carnifal Llanybydder

21 Ebrill 2023

Bydd “selection Ball” ein carnifal blynyddol yn cael ei gynnal yn Cross Hands, Llanybydder ar 21 Ebrill am 6.30pm. Bwyd yna i’r plant.
Mae rhaid i bawb sy’n ymgeisio fyw yn y pentre neu fynd i ysgol gynradd Llanybydder.
Tâl yw £3 oedolyn a £1 i blentyn, a bydd raffl ar y noson.

Y categorïau yw:
Brenhines 12-16 mlwydd oed
Cynorthwywyr 8-11 mlwydd oed
Brenhines Tylwyth 4-7 mlwydd oed
Tywysog Swynol 4-7 mlwydd oed

Gobitho gweld chi yno 😉