Cân a sgwrs: Cleif Harpwood a Geraint Cynan

19:30, 10 Chwefror 2023

£15

Sgwrs a chân yng nghwmni Cleif Harpwood a Geraint Cynan gan gyflwyno llais newydd lleol, Alis Glyn.
Bydd elw’r digwyddiad hwn yn mynd tuag at Gronfa Caernarfon, Eisteddfod Llyn ac Eifionydd 2023.