Taith feic i ferched – Gŵyl Gwenllian

10:00, 11 Mehefin 2023

Dyma daith wedi ei drefnu drwy Breeze, cynllun British Cycling sy’n annog a chefnogi merched i/ sy’n seiclo er mwyn cynnig gweithgaredd beics i ferched fel rhan o weithgareddau Gŵyl Gwenllian.
Mae’n rhaid cofrestru ar y wefan i ymuno â’r daith.
Mae’n daith hamddenol ar hyd lon Ogwen a lonydd cefn, ymunwch a ni am seicl hamddenol braf! (Gobeithio!)