Taith gerdded Capel Bethel, Silian

16:00, 28 Mai 2023

Taith gerdded Capel Bethel, Silian yn cychwyn am 4.00 o’r gloch p’nawn Sul, Mai 28ain. Dewch am dro a chlonc – mae’r elw yn mynd at waith Cymorth Cristnogol.