Taith meddylgarwch Cwm Idwal

09:30, 29 Ionawr 2023

Am ddim

Cyfle i brofi cysylltiad dwfn â natur a’ch amgylchoedd trwy ymuno â thaith meddylgarwch yng Nghwm Idwal. Taith tua 3 awr a 4km o hyd. 

Mae maesydd parcio Ogwen yn gallu llenwi’n gyflum ond allwch hefyd ddefnyddio’r wasanaeth bws cyhoeddus T10 o Fethesda. 

Rhaid archebu lle ymlaen llaw, cysylltwch efo Rhys Wheldon-Roberts ar rhys.wheldonroberts@nationaltrust.org.uk / 07977596517.