Anturiaethau’r Pasg ym Mhlas Newydd

10:30, 23 Mawrth – 1 Ebrill

Easter trail fun at Plas Newydd, Anglesey, Wales

Bydd y llwybr ymlaen rhwng 23 Mawrth -1 Ebrill 2024, rhwng 10:30am a 4pm, gyda’r mynediad olaf am 3.30pm. Pris bob llwybr yw £3. Cyn dechrau, byddwch yn cael taflen weithgaredd y llwybr, clustiau cwningen, a phensil i’ch helpu chi ar eich antur. Cofiwch gasglu eich trît ar ddiwedd eich helfa wy Pasg – cewch ddewis rhwng wy siocled neu wy siocled Rhydd-Rhag*. Mae’r ddau wy wedi’u gwneud gyda coco Ardystiedig Cynghrair y Fforestydd Glaw.

*Mae’n addas i bawb hefo alergeddau llaeth, wyau, glwten, cneuen ddaear a chneuen goed.