Arddangosfa Mynachlog Fawr Yn Agor

11:00, 14 Chwefror – 15:00, 22 Tachwedd

Am ddim

Yma yn Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur, rydym yn paratoi ac yn gyffrous i groesawu ein hymwelwyr cyntaf yn 2024 i Arddangosfa Mynachlog Fawr. Byddwn yn ôl ar agor i’r cyhoedd ddydd Mercher y 14eg o Chwefror am yr hanner tymor. Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 11-3. Dewch i ddweud helo wrth ein gwirfoddolwyr gwych ac archwilio ein harddangosfa.

Yn cynnwys amrywiaeth o wrthrychau a dogfennau o’r ffermdy ac adeiladau’r ffermdy, mae’n rhoi cyfle i ymwelwyr o bob oed archwilio hanes cymdeithasol ac amaethyddol y tŷ a’r ardal leol. Mae hefyd yn cynnwys ein profiad addysgol rhyngweithiol Hanesion Rhithwir. Mae hyn yn caniatáu i ymwelwyr deithio’n ôl i weld diwrnod ym mywyd fferm Mynachlog Fawr 1947, a’r Abaty yn 1238.

Mae’r adeilad hefyd yn lle perffaith i ymwelwyr ymlacio, gyda chadeiriau wrth ymyl y lle tân godidog, lluniaeth hunanwasanaeth (te, coffi, siocled poeth, te llysieuol a wafflau taffi Tregroes), a detholiad o lyfrau hanes ail-law a lleol ar gael i’w darllen.

Hanner tymor yw’r amser delfrydol i bobl o bob oed ddod i archwilio, a’r diwrnod allan perffaith am ddim. Mae ein llyfr gweithgareddau, ail-greu’r safle yn ddigidol yn 1238 a 1946, a’r cyfle i archwilio’r abaty a gweld lle byddai’r mynachod wedi byw, yn wych i blant. Mae mynediad arddangosfa ac abaty yn rhad ac am ddim! Am ffordd wych o dreulio diwrnod, cael plant i ymgolli yn hanes lleol ac wrth greu atgofion newydd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan: 
Ymweld (strataflorida.org.uk)