Bore agored Caban Gerlan

10:00, 13 Ebrill

Ymunwch â ni am banad yn Caban Gerlan dydd Sadwrn Ebrill 13eg er mwyn rhoi eich barn am beth yr hoffech weld yn digwydd yn y neuadd yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn hel syniadau ac yn gwneud trefniadau i fynd a fflôt o Gerlan i Carnifal. Bethesda (Mai 18). Croeso cynnes i bawb