Bore Coffi

09:00, 15 Mehefin

£2.50

Bore Coffi a stondin gacennau wedi ei drefnu gan Bwyllgor Gefeillio Aberteifi Trevelin, er mwyn cefnogi Ysgol y Cwm, Trevelin.