Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Ciliau Parc

10:00, 1 Mawrth

£2

Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Ciliau Parc

Bydd plant yr ysgol yn canu.

Arian tuag at Ymchwil Cancr.  (Cancer Research UK)

Croeso cynnes i bawb.