Bore Siarad Cymraeg

10:30, 9 Mawrth

Am ddim

Bore Siarad Cymraeg (lefel ganolradd ac uwch).

Dewch i ymarfer eich Cymraeg a gwrando ar y Parch. Emyr James yn trafod dylanwad Cristnogaeth ar Gymru, yn Hyb Rhiwbina, Caerdydd, CF14 6EH, am 10.30am. Yn rhad ac am ddim. Does dim angen cofrestru ymlaen llaw. Dan nawdd Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd. Croeso cynnes i bawb.