Carnifal Bethesda

13:00, 18 Mai

Croeso mawr i bawb ymuno yn hwyl Carnifal Bethesda 2024! 

Bydd yr orymdaith yn dechrau o Glwb Pel-droed Bethesda am 1yp, gyda chyfle i chi greu fflôt eich hun i ymuno a’r gorymdaith lawr y stryd fawr holl ffordd i Glwb Rygbi Bethesda.

I ddilyn bydd diwrnod llawn hwyl i’r teulu i gyd!

Cofiwch eich gwisg ffansi – nid yn unig ar gyfer y fflôts, rydym eisiau eich gweld chi i gyd yn eich gwisgoedd gorau ar y diwrnod!!