Carnifal Dihewyd

13:30, 13 Gorffennaf

Cynhelir Carnifal Dihewyd ar gae chwarae’r Neuadd Bentref ar ddydd Sadwrn 13eg o Orffennaf am 1.30 o’r gloch.

Y llywyddion eleni fydd Wyn a Jessica Thomas.

Bydd y carnifal yn dechrau am 1.30 o’r gloch ac yna bydd gweithgareddau hwylus i’r plant dan arweiniad Lleucu Ifans, Actifiti. Bydd raffl ar werth yn ystod y dydd. Dewch â phicnic eich hun.

Dyma restr o ddosbarthiadau cystadleuwyr…

1. Tan 2 oed.

2. 2 – 4 oed

3. Dosbarth Derbyn

4. Blwyddyn 1 a 2

5. Blwyddyn 3 a 4

6. Blwyddyn 5 a 6

7. Blwyddyn 7 a 8

8. Blwyddyn 9 a 10

9. Oedran 16 – 18

10. Oedolion

11. Pâr gorau dan 12 oed

12. Pâr gorau agored

Gwobrau – 1af £5, 2il £3, 3ydd £2

Croeso cynnes i chi gyd!