Carnifal Llanybydder

13:00, 29 Mehefin

Gorymdaith i ddechrau am 12.30yp o faes parcio Y Llew Du

ac i ddechrau yng Nghae Rygbi Llanybydder am 1.00yp.

Thema’r gwisgoedd yw Llyfrau.