Casglu Gwastraff Penparcau

14:00, 21 Ebrill

Am ddim

Glanhau strydoedd Penparcau. Cwrdd wrth y Neuadd St Anne’s am 2yp. Byddwn yn darparu biniau a ffyn, ond dewch a menyg eich hun.

Dyma restr o’r digwyddiadau sydd i ddod: –

21/4/24: Penparcau

26/5/24: Top dref, Rheidol Ward

23/6: Cwps Corner

28/7: Trefechan

18/8: Penparcau

29/9: Bronglais

27/10: Trefechan

1/12: Canol Dref