CFfI Caerwedros yn cynnal noson o ddramau

19:30, 29 Chwefror

424975216_7472695692782379

CFfI Caerwedros yn perfformio’r ddrama newydd “Ein mam ni oll!” a CFfI Llangadog yn cyflwyno’r ddrama “Oli”. Hefyd plant ysgol Bro Siôn Cwilt yn diddanu. Dewch yn llu am noson llawn sbort!