Clirio Eithin Moel Faban

10:00, 21 Chwefror

Am ddim - rhaid cofrestru

Mae olion aneddiadau hynafol wedi’u gwasgaru ar hyd y Carneddau. Fodd bynnag, gall tyfiant llystyfiant danseilio’r strwythurau archeolegol hyn, yn ogystal â chuddio eu bodolaeth.

Helpwch ni i gael gwared ar eithin o olion archaeolegol tra yn dysgu mwy am y safle gan archeolegydd.

Lefel ffitrwydd – cymhedrol

Cofrestrwch rwan!