Clwb Crefft i Blant: Ffeltio Gwlyb

10:00, 6 Ebrill

Talwch beth allwch chi

Ymunwch â Clwb Crefft i Blant Amgueddfa Wlân Cymru. Cyfle i fod yn greadigol gan ddysgu a chreu amryw o grefftau.Y mis hwn mae cyfle i chi roi cynnig ar ffeltio gwlyb.

  • Mae lleoedd yn gyfyngedig a bydd angen i chi archebu tocyn. Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn fuan. Cofiwch gadw llygad ar y wefan!
  • Mae’r clwb yn addas ar gyfer plant 8+
  • Rhaid i un oedolyn fynychu’r Clwb fesul archeb
  • Beth am roi rhodd tuag at y gost o gynnal y Clwb? Talwch beth allwch chi.

Rhaid archebu tocyn.