Clwb Joio Drama (bl 1, 2 a 3)

17:00, 21 Chwefror – 17:45, 20 Mawrth

£15 am 5 wythnos

Mae’r Fenter, Theatr Genedlaethol Cymru a’r Egin yn cynnig dau glwb drama i blant yr ardal.

Clwb Joio Drama ar gyfer blynyddoedd 1-3 ar nos Fercher o 5-5.45pm.

Clwb Drama i flynyddoedd 4-6 o 6-7pm.

Mae’r clybiau yn cael eu cynnal yn Yr Egin, Caerfyrddin.

Cyfle i blant ddysgu sgiliau, magu hyder a mwynhau. I gofrestru, cysylltwch ar betsan@mgsg.cymru