Corâl Aberaeron Cyngerdd Prom Mehefin

19:30, 1 Mehefin

£10 - plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim

Mae Corâl Aberaeron yn dychwelyd I’r Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Aberaeron am eu Chyngerdd Prom Mehefin poblogaidd. Eleni, mewn canmlwyddiant ei farwolaeth,  bydd y côr yn canu’r Messa di Gloria gan Puccini, gyda rhaglen gefnogol lawn o darnau corawl, arias a darnau offerynnol. Bydd yr unawdwyr yn cynnwys Caryl Glyn (soprano) a Richard Morris (bariton).

Mae Puccini yn cael ei ddathlu fel un o’r cyfansoddwyr opera gorau, yn clodfawr yn enwedig oherwydd La Boheme, Tosca a Madama Butterfly. Mae’r Messa di Gloria, a cofansoddwyd pan nad oedd ond deunaw oed, yn ddarn anghymhleth. Mae’r dull yn uniongyrchol a hy operatig, a dylanwadwyd gan arwr Puccini, Verdi. Mae’n waith hynod o sicr i fachgen deunaw oed, a llawn lliwiau, bywiogrwydd a syndod cerddorol er enghraifft y newidiadau cywair disymwth” (John Bawden)

Tocynnau am £10 ar gael o’r swyddfa docynnau’r Neuadd Goffa (01545 574934), gan aelodau’r côr neu wrth y drws: plant dan 16 yng nghwmni oedolyn am ddim.