CreAdiGol – Gweithdai amrywiol yng Nghanolfan Arad Goch

09:30, 30 Gorffennaf

£100 y plentyn / £90 y pen am blant o’r un teulu

Ydych chi ym mlwyddyn 2-6, ac yn chwilio am rywbeth creadigol a chyffrous i wneud yn y Gymraeg yn ystod gwyliau’r Haf?

30/07/24 i 02/08/2024 9:30 – 3:30

£100 y plentyn neu £90 y pen am blant o’r un teulu.

Cysylltwch â / Contact post@aradgoch.org / 01970 617998

Mewn cydweithrediad gyda Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.