Cwis Malu Awyr

19:00, 6 Mehefin

Mae Malu Awyr yn ddigwyddiad misol (nos Iau cyntaf pob mis) sy’n gyfle i siaradwyr Cymraeg o bob lefel ddod ynghyd i sgwrsio ac ymarfer dros ddiod.

Y tro yma, bydd Cwis hwyliog hefyd!

Noson i gychwyn 7yh, Cwis i gychwyn 7.30yh

£1 y pen (fel rhan o dîm), gwobrau da ar gael