Cyfnewidfa Dillad a Chyfwisgoedd

18:30, 12 Mehefin

Dydd Mercher 12 Mehefin

18:30 – 19:30

Cyfnewidfa dillad a chyfwisgoedd

Dewch â hyd at 6 eitem o ddillad glân o ansawdd da.

Gollyngwch nhw i ffwrdd ar ôl cyrraedd.

Ffasiwn Newydd – wardrob heb y gost!

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â eleri53@hotmail.com