CYLCH MAIR RICHARDS

19:30, 15 Mehefin

£10 / £8

Datganiad ar ffidil a thelyn, ffliwt a phibau megin gan Jess Ward and Ceri Rhys Matthews

Archwilio repertoire Mair Richards, Darowen, ei brawd Dewi Silin, a’i thad; ei ffrindiau cerddorol, Ifor Ceri, Iolo Morgannwg, Maria Jane Williams, Augusta Hall ac eraill o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, trwy noson o gerddoriaeth anffurfiol a sgwrs
 
Bu Mair Richards yn canu’r ffidil, y ffliwt a’r delyn yn ogystal a chasglu alawon, barddoniaeth a  hanes leol.

Dydd Sadwrn, Mehefin 15fed am 7.30yh.
Tocynnau o Siop Ffab, Llandysul neu ar y drws. £10/£8.

diolch i Noson Allan a Chyngor Sir Gâr

Pwerdy Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau
Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH