Cymanfa Ganu

19:00, 19 Mai

£8

Ymunwch a ni yn y Gymanfa Ganu nos Sul am 7yh dan arweiniad Iwan Williams Llandwrog yng Nghapel Tabor Y Fali. 

Organyddes: Ann Peters-Jones

Unawdydd: Steffan Prys Roberts

Eitemau gan Deulu Aelwyd Y Gân a Hogia Bodwrog. 

Rhaglen ar gael am £8 wrth y drws. 
Paned a theisen i ddilyn yn festri’r Capel.