Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

19:00, 12 Chwefror

£2 am un ddarlith

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

(Darlith wyneb yn wyneb, a rithiol drwy gyfrwng Zoom)

 

Cynrig Hughes ac Arwyn Oliver yn trafod ‘Helynt yn Rhiwlas, Pentir a Mynydd Llandygai – Streic Fawr Chwarel y Penrhyn’

7.00yh nos Lun, Chwefror 12fed, 2024

 

Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda. Cofrestrwch efo garethllwyd197@btinternet.com

 

Rhithiol tros Zoom: Cofrestrwch efo bethan@ogwen.org

 

Cofrestrwch erbyn 12 o’r gloch dydd Llun, Chwefror 12fed, ar yr hwyraf os gwelwch yn dda

 

Tâl aelodaeth 

£10.00 i rai mewn gwaith

£5.00 i bensiynwyr a’r di-waith

Plant ysgol am ddim

Cost darlithoedd unigol = £2.00

 

Y ffioedd i’w talu i gyfrif ‘Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen’ drwy:

BACS: 40-16-02 41386212 Neu drwy arian parod ar y drws.