Te Cymreig Capel y Graig

14:00, 2 Mawrth

£5 oedolion

Dewch yn llu am de traddodiadol gydag aelodau a ffrindiau Capel y Graig, Llandysul. Llond lle o fara menyn a chacennau traddodiadol Cymreig.

Bydd stondin cacennau, sgwâr 100 a raffl.

Elw’r prynhawn yn mynd tuag at y Capel.