Cyngerdd Dathlu 60 Côr Meibion Cwmann a’r Cylch

19:00, 16 Mawrth

Cyngerdd-60-Poster-2-1

Cyngerdd dathlu 60 Côr Meibion Cwmann a’r Cylch, yng nghwmni Aled Hall, Gwawr Taylor, Kees Huysmans a Phlant Ysgol Carreg Hirfaen, dan arweiniad medrus Lena Jenkins.

Tocynnau ar gael gan Kees ac aelodau’r côr.

Croeso cynnes i bawb.