Cyngerdd Dathlu

19:00, 29 Mehefin

Cyngerdd er cof am Rhian Khardani: 29/6/24, Capel Penuel Llangefni. Mae’n argyhoeddi i fod yn gyngerdd arbennig. Mi fydd ymarferion Adlais nos Sul 2/6/24 ymlaen yn agored i gyn aelodau a ffrindiau Rhian ymuno efo ni fel bod modd iddynt gael y cyfle i fod yn rhan or cyngerdd. Ymarferion yn festri Capel Rhos y Gad Llanfairpwll 7pm