Cyngerdd Drama C.Ff.I Felinfach a ffrindiau

19:30, 21 Chwefror

£8 i oedolion a £4 i blant dan 16

Cffi Felinfach yn cyflwyno Drama o Ffederasiwn Ceredigion a Sir Gâr.

Yng nghwmni CFfI Llanllwni a Llanddewi Brefi

Archebwch eich tocynnau drwy Theatr Felinfach.