Cyngerdd gyda Chôr Meibion Llanymddyfri, Aled Thomas a Ffion Haf Jones

19:00, 20 Ebrill

£10

Capel Aberduar, Llanybydder
Cyngerdd gyda
Côr Meibion Llanymddyfri
Aled Thomas
Ffion Haf Jones
ar
Nos Sadwrn, Ebrill 20fed
Am 7yh.
Tocynnau £10
Oddi wrth y Pwyllgor.
Holl elw at Ymchwil Canser Uk.