Cyngerdd Hirddydd Haf

12 Gorffennaf

£12

Dewch i fwynhau noson o gerddoriaeth amrywiol fydd at ddant pawb gyda Chantorion Sirenian o dan arweiniad Jean Stanley Jones MBE.  

Offeren yn G, Schubert ac amrywiol ddarnau eraill gan gyfansoddwyr megis Handel, Parry, Rutter, Jenkins a Lauridsen.  

Mynediad yn rhad ac am ddim i’r rheini o dan 16oed.  

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael yn yr egwyl.