Cyngerdd Ysgol Llanllwni

19:00, 28 Mehefin

£5

Cyngerdd Ysgol Gynradd Llanllwni

yng nghwmi;

Merched Soar a

C.FF.I Llanllwni

dan arweiniad Owain Davies.

Croeso cynnes i bawb i ymuno gyda ni. 
Elw tuag at CRhA Ysgol Llanllwni

Mynediad: £5, Plant: Am ddim